Firma

Certifikáty

Nejprodávanější produkty

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Dodavatel vyřizuje všechny obchodní případy dle platných ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku a dle platných zákonů České Republiky.

Objednávky

Odběratel může vystavit a odeslat objednávku zboží dodavateli prostřednictvím tohoto e-shopu nebo písemnou formou, kterou může odeslat poštou, faxem, e-mailem.
V případě odeslání objednávky prostřednictvím tohoto e-shopu bude odběrateli objednávka obratem automaticky potvrzena s přesnými informacemi o dalším postupu vyřízení objednávky.

Možnosti platby

Při editaci objednávky lze zvolit dva způsoby, jak lze zboží uhradit:

  • - Bankovním převodem před odesláním zboží
    Systém automaticky vygeneruje platební příkaz s variabilním symbolem platby a číslem bankovního účtu, na který odběratel zašle částku za zboží. Po obdržení platby na účet dodavatele systém zašle odběrateli informaci o obdržené platbě a následném odeslání zásilky na uvedenou adresu odběratele.
  • - Dobírkou
    Zboží bude odesláno odběrateli na dobírku na jeho uvedenou adresu. Dobírku uhradí odběratel přepravci při předání zboží.

Termín dodání zboží

Termín dodání zboží uvádí systém e-shopu v seznamu zboží, dle aktuálního stavu zásob. Termín dodání zboží v případě platby bankovním převodem před odesláním je úměrně prodloužen o dobu, po kterou trvá bankovní transakce platby. Zboží, pokud je skladem, je odesláno maximálně následující den po datu evidence platby za objednávku na účtu dodavatele. V případě dobírky, pokud je zboží skladem, je zboží odesláno maximálně následující den po datu obdržení objednávky. Doba přepravy je vždy 24 hodin po odeslání zboží dodavatelem.

Způsob a ceny dopravy

Dodavatel k přepravě zboží k odběrateli využívá zásilkové služby Uloženka a DPD. Ceny přepravného stanovuje sazebník dopravce. 

 

Záruka a servis

Dodavatel poskytuje na zboží v tomto e-shopu záruku 24 měsíců. Dodavatel dále zajjišťuje záruční a pozáruční servis přístrojů a dodávku náhradních dílů. Kontaktní údaje servisního střediska naleznete v příslušných sekcích tohoto e-shopu

Vady zboží

Dodavatel před odesláním vždy fyzicky kontroluje stav a funkční vlastnosti zboží. Přístroje jsou řádně zabaleny a zabezpečeny proti poškození během přepravy.

Pokud odběratel při přejímce zboží zjistí poškození obalu zásilky, je povinen s přepravcem sepsat protokol o této události a v rámci možností pořídit fotografii situace. O poškození během přepravy je odběratel povinen informovat dodavatele neprodleně, jakmile stav zjistí.

Případné reklamace dodavatel vyřizuje podle platných ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku.

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží od dodavatele nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat se zbožím a odběratel poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

Osobní údaje:

 Provozovatel internetového obchodu Lapacehmzyu.cz poskytuje své služby plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašujeme a zavazujeme se k tomu, že osobní údaje, které nám poskytnete, budou použíty pouze k účelům, které souvisejí se službami internetového obchodu Lapacehmzyu.cz a že je neposkytneme žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením Vaší objednávky.

Nakupující využíváním služeb našeho obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Nakupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Vrácení zboží

V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 40/1964 s., občanský zákoník v platném znění (dále ObčZ) máte možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce za předpokladu, že zboží bude navráceno nepoškozené, v původním balení, s ochrannými prvky a dokumentací, která Vám byla spolu s výrobkem zaslána. Kupní cena vám bude vrácena do 30ti dnů od odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy prosíme o dodržení následujícího:

  • Z důvodu ochrany výrobku je nutné výrobek vrátit v původním obalu a s ochrannými prvky (viz výše). V případě vrácení poškozeného zboží bude samostatně vedeno řízení o náhradě škody. Od smlouvy nelze odstoupit v případech uvedených v § 53 odst. 8 ObčZ.
  • Zboží může být vráceno např. prostřednictvím přepravní služby Uloženka nebo s využitím optimálního způsobu dopravy /balíkové přepravní služby/. Zboží nelze poslat na dobírku, v takovém případě nebude adresátem přijato.
  • Do zásilky s vráceným zbožím vložte doklady o prodeji a to buď originály a nebo čitelné fotokopie z důvodu identifikace obchodního případu. V případě uskutečnění nákupu, kdy kupující není spotřebitelem (nákup na IČ) se případ řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku.